By using the website ReîncarcăMobil.ro, you accept the use of cookies by us and third parties to improve your experience. For more information, or to change the settings of cookies click here.

Terms and Privacy

Confidenţialitate

Titularul serviciului gestionează datele utilizatorilor, în conformitate cu legislația din Decretul Legislativ din 30 iunie 2003. Nr 196 cu privire la „Codul privind protecția datelor cu caracter personal“, care se pune în aplicare în Italia la Directivele Uniunii Europene în această chestiune. Proprietarul Serviciul garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate, va fi efectuată în deplină respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a demnității, cu referire specială la viața privată, identitatea personală și dreptul la protecția datelor personale.
Vă rugăm să vizitați periodic această pagină cu atenție, cu scopul de a verifica orice actualizare sau revizuire necesară pentru a înţelege sau a se conforma normelor naționale, UE, internaționale sau a se adapta la ulterioare inovații tehnologice.
Actualizările vor fi afișate pe această pagină permanent, astfel încât cei interesați să fie pe deplin informați cu privire la utilizarea informațiilor lor personale.
Vă recomandăm să accesaţi această pagină de fiecare dată când vizitați ReîncarcăMobil.ro sau utilizați aplicația "ReîncarcăMobil.ro".

Reîncarcă acum. Modalităţi şi prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată, de asemenea, de către furnizori externi desemnați în mod special de ofițeri de protecție a datelor externe, cu garanție de securitate și confidențialitate și va putea fi efectuată atât cu instrumente manuale cât și cu instrumente automate (atât computerizate, cât și telematice) pentru stocarea,organizarea sau transmiterea datelor. Datele personale vor fi prelucrate în mod legal și corect, colectate și înregistrate în scopuri precise, explicite și legitime, exacte, și, dacă este necesar, actualizate, relevante, complete și non-excesive în raport cu scopurile tratamentului, păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei în cauză pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior.

Datele furnizate voluntar de către utilizator

Furnizorul de servicii colectează informațiile personale și alte date care sunt introduse în mod voluntar în formularele de înregistrare. Aceste informații se pot referi la informațiile necesare pentru a furniza serviciile solicitate de persoana în cauză sau la alte servicii (de exemplu buletine informative) și / sau pentru a contacta persoana în cauză (nume, adresă poștală, orice alte date personale incluse în scrisoare). Expedierea opțională, explicită și voluntară a adreselor de e-mail la adresele indicate pe acest site presupune achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date personale incluse în corespondență.

Date de navigație colectate prin utilizarea instrumentelor electronice

Sistemele informatice și procedurile software pentru funcționarea site-ului ReîncarcăMobil.ro și aplicația "ReîncarcăMobil.ro" dobândesc, în timpul utilizării lor normale, o serie de informații personale a căror transmitere este implicită în utilizarea Protocoalelor de comunicație pe Internet (de exemplu, adresa IP a utilizatorului sau numele de domeniu al computerului utilizat pentru a accesa site-ul Web, resursele URI necesare, ora solicitării sau durata sesiunii, metoda folosită pentru trimiterea interogării către server, dimensiunea fișierului recepționat ca răspuns la cerere, codul numeric pentru starea răspunsului serverului și alte tipuri de informații despre sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.

Exercitarea drepturilor

Utilizatorii siteului ReîncarcăMobil.ro sau al aplicației "ReîncarcăMobil.ro" pot contacta Controlorul de date pentru a-și exercita drepturile prevăzute în art. 7 din Decretul Legislativ 196/2003 n. 196 (inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a obține confirmarea existenței datelor, comunicarea lor într-o formă inteligibilă, indicarea originii datelor, scopurile și metodele de procesare, actualizare, rectificare sau integrare, ștergere, transformare în formă anonimăsau blocarea datelor cu caracter personal procesate fraudulos și, în cele din urmă, dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial, utilizării acesteia) prin intermediul unei solicitări adresate fără formalități, prin intermediul formularului disponibil pe site.

Titular și responsabil pentru prelucrarea datelor

Agentul de prelucrare a datelor este controlorul de date.
Furnizorul de servicii este:
diemmeesse srl
Sediu social: Via Crescenzago, 55
20134 Milan (ITALIA)
Tel: 02 84960817
E-mail: Contacte

Cookies

ReîncarcăMobil.ro utilizează cookie-uri pentru a le oferi utilizatorilor servicii personalizate. Cookie-urile utilizate pot fi de diferite tipuri în funcție de scopul utilizării.

Ce sunt cookie-urile?

Fișierele cookie sunt șiruri de text mici pe care site-urile vizitate de utilizatori le trimit la terminalul lor (de obicei în browser), unde sunt stocate pentru a fi retransmise pe aceleași site-uri la următoarea vizită a aceluiași utilizator. În timpul navigării pe un site, utilizatorul poate primi cookies pe terminalul său de pe site-uri sau alte servere web ("terțe părți") pe care anumite elemente (cum ar fi imagini, hărți, sunete, linkuri specifice către paginile altor domenii) pe site-ul pe care îl vizitează în același mod. Există trei categorii macro: cookie-uri tehnice, "cookie-uri de profilare" și cookie-uri de marketing.

Cookie-uri tehnice

Ele sunt cele folosite pentru unicul scop de a „efectuarea transmiterii comunicației printr-o rețea de comunicații electronice, sau strict necesar pentru furnizorul unui serviciu al societății informaționale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator pentru a furniza serviciul“ (art. 122, paragraful 1 din Codul privind protecția datelor cu caracter personal). Acestea nu sunt utilizate în alte scopuri și sunt în mod normal instalate de către proprietarul sau operatorul site-ul web. Ele pot fi împărțite în cookie de navigare sau de sesiune care garantează navigarea și utilizarea normală a site-ului (care permite, de exemplu, a face o achiziție sau autentificarea pentru a avea acces la zonele cu acces limitat), de analiză cookie-uri, similar cu cookie-urile tehnice atunci când sunt utilizate în mod direct de către operatorul site-ului pentru a colecta informații în formă agregată, numărul de utilizatori și modul în care aceștia vizitează site-ul în sine, modulele cookie pe care le permite sau utilizatorul navighează funcția unui număr de criterii selectate (de exemplu, limba, produse selectate pentru cumpărare), în scopul de a îmbunătăți serviciul.Pentru instalarea acestor cookie-uri nu este necesar acordul prealabil al utilizatorilor, în timp ce este obligatoriu comunicarea informațiilor în temeiul art. 13 din Codul privind protecția datelor cu caracter personal, pe care administratorul site-ului, dacă utilizați numai astfel de dispozitive va putea furniza în modul pe care îl consideră cel mai adecvat.

Profilarea cookie-urilor

Profilarea cookie-urilor este concepută pentru a crea profiluri pentru utilizatori și este utilizată pentru a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele afișate de aceştia în contextul navigării în rețea. Legislația europeană și cea italiană prevede că utilizatorul trebuie să fie informat în mod corespunzător cu privire la utilizarea lor și, astfel, să își exprime consimțământul valabil. Acestea se referă la Art. 122 din Codul în care prevede că "stocarea informațiilor într-un terminal al unui antreprenor sau utilizator sau accesul la informații arhivate anterior este permisă numai cu condiția ca contractantul sau utilizatorul să-și dea consimțământul după ce a fost informat cu privire la procedurile simplificate menționate la articolul 13 alineatul (3)". (Articolul 122 alineatul (1) din Codul privind protecția datelor cu caracter personal). Cookie-urile noastre ne permit, de exemplu: - să stocăm preferințele introduse; - să evităm reintroducerea acelorași informații de mai multe ori în timpul vizitei, cum ar fi numele de utilizator și parola; - să analizeze utilizarea serviciilor și a conținutului furnizate pentru a optimiza experiența de navigație și serviciile oferite.

Cookie-urile terță parte pentru marketing / retargeting

Cookie-urile terță parte sunt utilizate de terțe părți și permit utilizatorului să vizualizeze anunțuri banner pe alte site-uri afiliate. De asemenea, în timpul navigării pe ReîncarcăMobil.ro sau în aplicația "ReîncarcăMobil.ro", aceste cookie sunt utilizate pentru a afișa produse care vă interesează și similare cu cele observate anterior.

Cum dezactivez modulele cookie?

Cele mai multe browsere (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc) sunt configurate pentru a accepta cookie-uri. Cookie-urile sunt stocate pe hard disk-ul dispozitivului utilizat şi pot fi şterse sau dezactivate urmând instrucțiunile comunicate de către browser-ul principal la unul din link-urile:
- Chrome: Gestionarea datelor cookie și a site-urilor
- Firefox: Ștergeți modulele cookie
- Internet Explorer: Ștergeți și gestionați cookie-urile
- Opera: Securitate și confidențialitate în Opera
- Safari: Gestionarea cookie-urilor și datelor site-urilor web
PIN-ul ReîncarcăMobil.ro, odată achiziționat, nu este transmisibil sau rambursabil.
PIN-ul ReîncarcăMobil.ro poate fi utilizat numai pentru încărcarea Romania mobile, acesta poate fi folosit doar o singură dată și apoi nu poate fi împărțit în mai multe rezerve, deoarece suma în RON mai mică decât valoarea PIN-ului RON achiziționat.
Reîncărcarea celularelor cu codurile PIN ReîncarcăMobil.ro se poate face
• prin accesarea site-ului ReîncarcăMobil.ro

. printr-o aplicație dedicată Android disponibilă gratuit pe Google Pay
• prin trimiterea unui SMS la 320 2041944 (la costul unui SMS așa cum este prevăzut de planul operatorului de telefonie folosit de mobilul expeditorului)
• Utilizând IVR (Interactive Voice Recorder) apelând numărul italian 029 4750102 cu orice telefon fix sau mobil și urmând următoarele instrucțiuni, cu costul unui apel normal către un telefon fix italian (în conformitate cu planul operatorului telefonul utilizat de telefonul apelant)
ReîncarcăMobil.ro se obligă să furnizeze informațiile corespunzătoare (chitanţă) pentru fiecare operațiune de reîncărcare efectuată, după o înregistrare corectă și completă a site-ului sau a aplicației utilizatorului, a referințelor sale.
Dacă utilizați serviciul SMS sau IVR (numai pentru telefoane mobile), această confirmare (chitanță) este trimisă prin SMS pentru a reveni la numărul de apel: pentru a primi SMS-ul, identificatorul de telefon folosit pentru încărcarea numarului de telefon, acesta trebuie să fie vizibil (în cazul identificării ascunse a apelantului, ReîncarcăMobil.ro nu poate în nici un caz să furnizeze expedierea SMS-ului de confirmare).
Reincarcarea pe celular Romania în mod normal are loc, indiferent de metoda utilizată, în contextul bunei desfaşurari al cererii de reîncarcare din partea expeditorului: ReîncarcăMobil.ro în nici un caz poate fi responsabil pentru eventuale întîrzieri ce s-ar putea prezenta în cazul în care ar depinde exclusiv de compania telefonică a celularului de reîncărcat.
Odată inițiat de ReîncarcăMobil.ro procesul de încărcare, managerul mobil devine singurul responsabil de modalitatea, durata şi succesul reîncarcarii.
ReîncarcăMobil.ro:
• nu este responsabil și nu va oferi nici o rambursare pentru orice pierdere și / sau rezerve pierdute din cauza dactilografierii incorecte al numarului de telefon al destinatarului sau al unor informaţii greşite.
• poate întrerupe, modifica sau suspenda orice aspect al site-ului web și al aplicației în orice moment.
• poate modifica, suspenda disponibilitatea oricărei baze de date, conținut, funcție sau produs al site-ului.
• poate impune limite asupra funcțiilor, inclusiv a serviciilor, a folosi sau a restricționa accesul la site, integral sau parțial, fără notificare sau răspundere.
ReîncarcăMobil.ro se angajează să ofere cel mai bun serviciu posibil, compatibil cu complexitatea tehnică inerentă naturii serviciului însuși și oricum nu poate fi tras la răspundere pentru nici o abatere care rezultă din neglijența tehnică și / sau problemele tehnice ale operatorului dispozitivului mobil la care este trimisă solicitarea de încărcare sau întreținere a software-ului, care ar putea fi necesară.

Promoții operatorReîncarcăMobil.ro garantează în durata stabilită, aderarea la toate promoțiile cu reîncărcare dublă sau similar, care din când în când sunt încheiate de operatorul Romania pentru abonații lor.
ReîncarcăMobil.ro nu este responsabil pentru promovarea promoției către beneficiar, care este suportată exclusiv de operator. Operatorul poate modifica și / sau anula promoțiile în orice moment și fără notificare prealabilă, fără a putea fi tras la răspundere în nici un fel. Orice revendicare sau solicitare de promovare trebuie adresată direct și exclusiv operatorului.

Disponibilitatea și calitatea serviciilorServiciul ReîncarcăMobil.ro este disponibil 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Proprietarul serviciului ReîncarcăMobil.ro este exclusiv un agent intermediar: nu furnizează servicii de telecomunicații și este doar un distribuitor de servicii de telecomunicații preplătite, disponibile de la furnizori terți sau alți distribuitori sau integratorii operatorilor de telecomunicații din care este generat serviciul .
Furnizorul de servicii nu este garantul serviciilor furnizate de operatorii de telecomunicații.
Orice litigiu privind calitatea, valoarea taxelor, costurile, expirarea sau orice alt termen trebuie tratate direct de către utilizator către operatorul de telecomunicații.

Limitări de utilizareNu poți vinde sau încerca de a vinde serviciul (sau orice parte a acestuia) unor terțe părți sau a manipula serviciul cu scopuri comerciale.
Utilizarea frauduloasă a serviciului este o infracțiune și este comisă în încălcarea legii.
Este interzisă orice utilizare care nu respectă instrucțiunile și încercarea de catre utilizator de contraface, hacking-ul, modificarea, vor fi pedepsite conform legii.
Utilizatorul se angajează a nu publica sau transfera pe site-ul nostru (sau să includă în mesajele trimise de contact de serviciu), material care este obscen, înșelător, ilegal, cu încălcarea drepturilor de autor sau a altor proprietati intelectuale sau potențial nocive pentru integritatea software-ului, păstrarea datelor și securitatea performanței sistemului IT, a noastră sau a oricărei părți terțe.
Utilizatorul este de acord să despăgubească proprietarul Serviciului cu privire la orice responsabilitate, pierdere, cheltuială sau cost de orice fel suportate ca urmare a unei încălcări al angajamentului luat, inclusiv, orice revendicare din partea unor terți.
Pentru orice exigenţă, utilizatorul site-ul ReîncarcăMobil.ro poate prezenta în orice moment observațiile proprii, utilizând formularul sau contactînd serviciul clienți la numărul italian 02 84960817, în timpul săptămânii 9-19.
Termenii de utilizare a site-ului pot fi modificați în orice moment, la discreția exclusivă a furnizorului de servicii.